Adolescencia RESPETADA
Mira como fue la campaña de micromecenazgo 2020, en Verkami: vkm.is/muses
 
Take a look to the 2020 campaign here: vkm.is/muses
 

In Muses of the RESPECTED Adolescence, my observations, practices, learnings and conclusions on how to authentically respect the adolescent stage are collected. A work where you will see that I place myself more as a reference and where I feel very influenced by having known closely the oldest democratic school in the world (Summerhill, since 1921). 

[CAT] A Muses de l’Adolescència RESPECTADA, es recullen les meves observacions, pràctiques, aprenentatges i conclusions entorn de com respectar de manera autèntica l’etapa adolescent. Un treball on veuràs que em col·loco més com a referent i on em sento molt influenciada per haver conegut de prop a l’escola democràtica més antiga del món (*Summerhill, des de 1921).

[CAST] En Musas de la Adolescencia RESPETADA, se recogen mis observaciones, prácticas, aprendizajes y conclusiones en torno a cómo respetar de manera auténtica la etapa adolescente. Un trabajo donde verás que me coloco más como referente y donde me siento muy influenciada por haber conocido de cerca a la escuela democrática más antigua del mundo (Summerhill, desde 1921).

.

Brief description of the project

Each book on the Muses collection open and close with my reflections as an author, around the concept I group in each book.

In between, my black and white cartoons are the thread of other people’s words. Texts that illustrate the vignettes and not the other way around. A work that defines me especially, because I don’t like being the only voice. Cooperation and diversity are part of my way of seeing the world.

[CAT] Breu descripció del projecte

Cada llibre de la col·lecció Muses obre i tanca amb les meves reflexions com a autora, al voltant del concepte que agrupo a cada llibre.

Entremig, les meves vinyetes en blanc i negre són el fil conductor de les paraules dels altres. Textos que il·lustren les vinyetes i no al revés. Una obra que em defineix especialment, perquè no m’agrada ser l’única veu. La cooperació i la diversitat formen part de la meva manera de veure el món.

[CAST] Breve descripción del proyecto

Cada libro de la colección Musas abre y se cierra con mis reflexiones como autor, alrededor del concepto que agrupo a cada libro.

En medio, mis viñetas en blanco y negro son el hilo conductor de las palabras de otros. Textos que ilustran las viñetas y no al revés. Una obra que me define especialmente, porque no me gusta ser la única voz. La cooperación y la diversidad forman parte de mi manera de ver el mundo.

A %d blogueros les gusta esto: